Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα

Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα

Γνωρίζοντας την ευθύνη που έχουμε απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος, τα KONOSO luxurious apartments εστιάζουν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και συμμορφώνονται πλήρως με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που αφορά στο περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Με σεβασμό στην φύση και στο περιβάλλον, και με επίκεντρο την βιώσιμη ανάπτυξη φροντίζουν ώστε η λειτουργεία των εγκαταστάσεων να συνοδεύεται με συνετή χρήση των φυσικών πόρων και κατανάλωσης ενέργειας, στοχεύουν στην αύξηση της χρήσης πηγών αειφόρου ενέργειας συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Τα KONOSO luxurious apartments επιλέγουν πλήρως πιστοποιημένα οικολογικά καθαριστικά και χημικά με προδιαγραφές φιλικές προς το περιβάλλον. Επιπλέον, αποφεύγουν την χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων με γνώμονα την προστασία των φιλοξενούμενων, των εργαζομένων αλλά και του περιβάλλοντος.

Επίσης, επιλέγεται η καθολική χρήση λαμπτήρων οικονομίας LED μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και γίνεται συνεχής προσπάθεια για την βιώσιμη χρήση νερού και την διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Βοηθήστε ΚAΙ ΕΣΕΙΣ να δημιουργήσουμε μαζί έναν πράσινο κόσμο:

  • Καταναλώνουμε ενέργεια υπεύθυνα και έξυπνα.
  • Φροντίζουμε να κλείνουμε την μπαλκονόπορτα του δωματίου όταν ο κλιματισμός λειτουργεί.
  • Διατηρούμε την θερμοκρασία της κλιματιστικής μονάδας στους 23οC
  • Καταναλώνουμε νερό υπεύθυνα.
  • Ενημερώνουμε σε περίπτωση διαρροής νερού.
  • Επαναχρησιμοποιούμε τις πετσέτες σώματος, προσώπου, παραλίας.
  • Περιορίζουμε την χρήση πλαστικών.
  • Επιλέγουμε να κάνουμε ανακύκλωση.